Avgifter

Medlemsavgifter

 Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift
 Senior 0 € 155 €
 Maka/make/sambo 0 €  83 €*
 Yngre senior (19-26 år) 0 € 83 €
 Junior (0-18 år) 0 € 57 €

 * Förutsätter att maka/make/sambo-medlemmen är länkad till en annan ESF-medlem, till vilken fakturorna skickas

Nycklar

ESF-nyckel, pant40 €
Krannyckel (skolning krävs), pant40 €

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.), årlig avgift

Besiktigad kölbåt och motorbåt30 €
Jolle0 €

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 40 € (+ eventuella färdkostnader till besiktningsorten som betalas direkt till besiktaren) betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni (om inte överenskommet med besiktningschefen) eller lämnas obesiktigad betalar 100 € (+ eventuella färdkostnader till besiktningsorten som betalas direkt till besiktaren). Obesiktigad båt får inte föra föreningens flagga eller använda föreningens hamn.

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen (Amh)*119 €/m x Bredd (m) + 113 € **
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn10 €
Brygghyra för motorbåt vid motorbåtsbryggan; 
    stor plats (>2 m bred)320 €
    liten plats (≤2 m bred)290 €
Kranavgift200 €
Engångsavgift för båtkran30 €
Båt (längd >7,5 m) på trailer i Amh250 €
Trailer med eller utan båt (längd ≤7,5 m) i Amh50 €
Bryggplats på Pentala för 606100 €
Straffsats för oskött nattvaktstur200 €

* Observera att det inte är tillåtet att hålla båten uppe på land i Amiralshamnen under sommaren utan giltig orsak och utan överenskommelse – ifall så trots allt sker faktureras sommarens brygghyra i vanlig ordning (om båten har bryggplats) eller faktureras dubbel vinteravgift (om båten inte har bryggplats)

** Exempel: Båt med max bredd på 3,5 meter betalar i brygghyra 119 € x 3,5 + 113 € = 529,50 €

Vinteravgifter

Båt på bock eller trailer (vid okända mått används 7x2m)                                                       4€/m2 x LOA(m) x Bredd(m) + 113 € *
ILCA eller motsvarande jolle30 €
Optimist eller motsvarande jolle20 €
Enbart trailer50 €
Enbart mast50 €

 * Exempel: Båt med max längd 12,5 meter och max bredd 3,5 meter betalar för vinterplats 4 € x 12,5 x 3,5 + 113 € = 288 €

Årsavgifter

Hyra för lagerutrymme i gamla koppin80 €*

* Förutsätter att ESF-medlemmen har brygg- eller vinterplats för sin segelbåt i Amiralshamnen 

Hamnavgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn20 €
Mastkran per gång30 €
Båtkran per gång (obs! medlem med rätt att använda kranen ska vara med)50 €
Sjösättningsramp per gång20 €

 Juniorrelaterade avgifter

Seglingskurser för juniorerhittas här
Läger för juniorer hittas här
Träningsgrupper för juniorerhittas här
Tränings-/tävlingsdag utomlands 40€/seglare/dag 
Tävlingsdag på annan förening utan att höra till träningsgrupp (för medlemmar) 20€/seglare/dag 
“Nimikkojollar” – läs mera om föreningens jollar och principer här75€ halvsäsong /150€ helsäsong
Det finns en del evenemangsspecifika avgifter som kommer längs med säsongen. Vi strävar till att så fort som möjligt informera berörda om dessa. 

ESF-produkter

Flagga 0 – 35x54cm30 €                      
Flagga 1 – 44x72cm35 €
Flagga 2 – 55x90cm42 €
Flagga 3 – 66x108cm45 €
Flagga 4 – 80x130cm50 €
Vimpel26 €
 ESF dekal 22cm7 €
 ESF dekal 12cm5 €
 ESF juniordekal 9cm4 €
 ESF-Keps25 €
 Kepsband med ESF-logo2,50 €
 Kepsband med ESF-logo 5st (mängdrabatt)10 €
 Flytande nyckelring med ESF-logo1,50 €
 Flytande nyckelring med ESF-logo 5st (mängdrabatt)5 €
Pins med ESF-logo1 €
Pins med ESF-logo 5st (mängdrabatt)3 €

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen:

  • Betala dina räkningar senast på förfallodagen;
  • Betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor, och betala inte heller fakturan enbart delvis – om delvis betalning är aktuell, vänligen kontakta kansliet!);
  • Använd aktuellt referensnummer; och
  • Kontakta kansliet om något är oklart.

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.

Varukorg
Rulla till toppen