Miljöprogram

Avsikten med ESFs miljöprogram är att ge rekommendationer för hur föreningen och dess medlemmar beaktar miljön i sin verksamhet. Miljöprogrammet ställer också upp målsättningar för hur vi kan förbättra handlingssätt och miljömedvetenhet i framtiden och sålunda minska belastningen på miljön förorsakad av båtlivet inom ESF.
Att miljön inte skadas är av vital betydelse för alla som rör sig vid och på havet. När människor vistas på havet, tävlingsbanorna och i naturen ökar förståelsen för hur viktigt det är med en orörd natur.

1. Sopor och problemavfall

Alla ESF:are ser till att det avfall vi åstadkommer lämnas i för ändamålet avsedda insamlingskärl. Det här är viktigt också då vi rör oss i naturen varifrån vi alltid tar med oss vårt avfall. Sophantering för hushållsavfall finns vid porten. ESF erbjuder också sina medlemmar hantering av miljöfarligt avfall. I miljöskjulet vid porten finns tunnor för spillolja, glykolhaltigt avfall, ett kärl för oljehaltigt fast avfall (t.ex. använda oljefilter) och ett stort kärl (kista) för använda ackumulatorer. Allt annat problemavfall är du skyldig att själv föra till en mottagning för problemavfall.

Mål

Vi undviker att miljöfarligt avfall hamnar i naturen. Det man tar med sig för man bort. Gäller också på Paven och i naturhamnar.

2. Toalettavfall

Alla nya och alla besiktigade båtar ska idag ha septiktank och sugtömningsmöjlighet. Användningen av sugtömning uppmuntras. I Amiralshamnen finns en sugtömningsstation för medlemmarnas båtar. Lista på övriga ställen finns på http://www.hallskargardenren.fi/sv?s=105.
Toaletter finns i Amiralshamnen och i vår skärgårdshamn Pentala.

Mål

Toalettutsläpp i havet undviks helt.

3. Kemikalier

Båtvårdsprodukter, båtprylar och hushållsprodukter som används ombord kan innehålla ämnen som inte får hamna i naturen. I båtarna används många slag av kemikalier, t.ex. då man diskar och då däcken och skroven tvättas och vaxas. Detta medför utsläpp av olika kemikalier.

Mål

Speciellt i hamnar där vattencirkulationen är begränsad undviker vi att använda kemikalier. Använd miljömärkta produkter som är skonsamma mot miljön.

4. Båtbotten

Problemet med växtlighet på båtbottnar upplevs som besvärande, dessutom ökar bränsleåtgången då växtligheten på båtbottnen ökar. Bottenfärger som enligt myndigheterna inte längre är tillåtna bör inte användas på båtar som för ESF-flagg.

Mål

Båtägarna skall hålla båtbottnen ren genom mekaniskt rengöra bottnen eller genom att använda miljövänliga produkter så att mängden skadliga ämnen som kommer ut i vattnet hålls på en nivå som inte påverkar vattenmiljön.

5. Uppläggning

Vinterkonservering med frostskydd i motorn och rengöringsrutiner vid höstupptagningen är tillfällen då skadliga ämnen bör tas om hand och inte spridas ut i naturen.

Mål

Ifall båtens bottenfärg under uppläggningen rengörs eller avlägsnas ska marken under båten skyddas med presenning så att färgen inte kommer i kontakt med marken under båten eller sprids ut i naturen. Torrslipning av båtar är förbjuden, vid våtslipning ska slipvattnet samlas upp. Bortslipad färg eller målfärgsrester bör ovillkorligen föras till därtill avsedda uppsamlingsplatser, t.ex. Stensviks Teboil. HSY har en lista på mottagningsstationer. Vinterkonservering och frostskydd av motorer bör göras så att inga skadliga ämnen sprids ut i naturen. I praktiken betyder det här att konserveringsmedlet efter vintern ska köras ut ur motorn så att det samlas upp.

Vi samlar upp använd glykol och för den till uppsamlingstunnan i miljöskjulet.

6. Gamla segel

Båtägarna uppmanas att returnera gamla segel till återanvändning, bl.a. Globe Hope har verksamhet för att återanvända gamla segel.

Mål

Inga gamla segel blir längre liggande på hamnområdet eller i förvaringsutrymmena.

7. Föreningen

Kansliet: Återvinning och sortering av diverse kontorsmaterial är självklar för personalen.
Tillställningar: Återvinning, sortering och efterstädning vid tillställningar hör till varje medlems plikter.
Hamnen: En renstädad hamn ökar vår trivsel! Alla medlemmar bör se till att all utrustning förvaras på därtill avsedd plats och inte ligger och skräpar.

Mål

ESF fortsätter kontinuerligt sitt miljöarbete och vidareutvecklar regler för ett miljöanpassat båtliv vid hamnar, bryggor i skärgården och på havet.

Varukorg
Rulla till toppen