FÖRENINGEN

ESF är en förening med gamla anor, grundläggningsåret är 1906. Föreningens kommodor heter Pontus Karlemo.

Esbo Segelförening i korthet

ESF erbjuder seglingsverksamhet i alla former för alla kategorier av seglare och seglingsintresserade. Vår verksamhet utövar vi i Esbo på Sökö udd där vi har en marina och på Paven på Pentala där vi har vår sociala kappseglingsverksamhet med onsdagsseglingar och seglingscenter. I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland r.f. deltar vi i arrangemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och träningsverksamhet för aktiva seglare och därmed i utvecklingen av segelsporten i Finland. Föreningen har i långt över 100 år målmedvetet inspirerat och lärt upp nya seglare och funktionärer och samtidigt i takt med förändrade omständigheter byggt upp faciliteterna på sina egna fastigheter. ESF erbjuder en trygg framtid.

Juniorverksamhet

ESF har alltid varit mycket mån om juniorskolning och -kappsegling. Vi ordnar seglingsläger för nybörjare och mera erfarna seglare. Tävlingsgrupperna har även onsdags- och torsdagsträningar. Måndagsgruppen riktar sig till barn i åldern 6 – 10 år. Om du vill veta mera om juniorträningsverksamheten kan du kontakta vår juniorchef och frågor som gäller läger och träning riktas till träningschefen. Hur du kan kontakta dem hittar du på sidan med kontaktuppgifter.

Seglingsskolor för vuxna

ESF ordnar kurser för vuxna enligt behov. Anmäl intresse och följ med annonsering på hemsidan!

Kappseglingsarrangemang och skolning av funktionärer

ESF arrangerar årligen ett flertal större och mindre tävlingar. Onsdagsseglingarna utgör för många medlemmar det viktigaste evenemanget under sommaren både socialt och som lekfullt tävlande. Starten är utanför Paven, ESF:s seglingspaviljong på Pentala. Större tävlingar av tradition är t.ex. Valkyrian Cup i juli och Pentala Runt i augusti. Varje sommar ordnas dessutom FM- eller rankingtävlingar för olika klasser. Välkomna med och tävla eller som funktionär! Båda behövs.

Medlemmar som vill hjälpa till vid  föreningens kappseglingsarrangemang, så som onsdagsseglingarna, är hjärtligt välkomna! Vid onsdagsseglingarna kan man ställa upp som medhjälpare och få praktisk handledning i att fungera som funktionär vid kappseglingar. ESF bekostar även skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid kurser ordnade av förbundet Segling och Båtsport i Finland.

Övrig social verksamhet

Föreningens klubbverksamhet omfattar ett flertal olika program under året, på vilka vi hoppas se dig. Vår- och höstmötena är stadgeenliga föreningsmöten som även innehåller en social del med mat och fri samvaro. Den traditionella kräftskivan går av stapeln på sensommaren med seglingar följande dag. Talkon i Amiralshamnen ordnas vår och höst – trevlig samvaro och en bit mat ingår.

Informationsverksamhet

ESF:s årsbok har sedan 1916 utgivits vart femte år, senast år 2021. Årsinfo utkommer lagom till seglingssäsongen och skickas i ett exemplar till varje medlemsadress.

Nyhetsbrev per e-post går till alla medlemmar som uppgivit en personlig e-postadress som sparats i ESF:s medlemsregister i Skjulet (Suuli på finska), i enlighet med ESF:s dataskyddsbeskrivning. Skjulet upprätthålls av Segling och Båtsport i Finland.

På webbsidorna hittar man också kontinuerligt uppdaterad information om föreningens verksamhet, se bl.a. kalendern.

Viktiga dokument

Du har tillgång till ett större antal viktiga dokument ovan om du är inloggad på hemsidan.

Verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och styrelseprotokoll hittar du på sidan MEDLEMMAR, avsedd endast för inloggade medlemmar.

Varukorg
Rulla till toppen