Juniorträning

Träningsgrupper för juniorer

Verksamheten är uppbyggd som en fortgående ”träningsstig” från nybörjarsegling till toppsegling inom juniorklasserna (utgående från Segel- och Båtsport i Finlands modell för juniorseglarmärken). Meningen är att det skall finnas något för alla intresserade och att alla seglare skall kunna hitta sin egen nivå någonstans på stigen för att kunna fortsätta sin utveckling i önskad riktning inom föreningsverksamheten.

Grupper på ESF

Gröna gruppen (gamla Måndagsgruppen)

I Gröna gruppen lär du dig seglingens grunder på ett lekfullt sätt i din egen takt. Målet är att vänja sig vid vattnet som element och att bekanta sig med båten i dess omgivning. Tidigare seglingserfarenhet och egen båt behövs inte. Gröna gruppen är för barn i åldern ca 6–10 år

Blåa gruppen (gamla Kadettgruppen)

Blåa gruppen är en träningsgrupp för seglare som redan från tidigare har lite erfarenhet av optimist, klarar av seglingens grunder och vill börja träna och tävla mera aktivt. Seglaren önskas ha en egen jolle (inte nödvändigt). Beroende på seglarnas egna intresse finns det möjlighet att delta i någon utmanartävling under säsongen. Blåa gruppen är ämnad för barn i åldern ca 8–12 år.

Röda gruppen (gamla Regionalgruppen)

Röda gruppen är en träningsgrupp för optiseglare som vill träna och tävla mera aktivt. För att träna i gruppen bör du kunna seglingens och tävlandets grunder. Gruppens seglare deltar i utmanar-/kadettävlingar under säsongen. Röda gruppen är för barn i åldern ca 8–15 å

Rankinggruppen

Rankinggruppen är föreningens träningsgrupp för aktivt tränande och tävlande seglare på nationelloch internationell nivå. Gruppernas seglare förväntas delta i minst 80% av träningsprogrammet samt tränar och tävlar på egen hand utöver träningsprogrammet.

Fortsättningsklasser

ESF ordnar träningar för seglare i fortsättningsklasser som Zoom8, RS Feva, ILCA, 29er, 606 och Ligasegling. Program och grupper varierar från år till år beroende på deltagarintresset. Läs mera om träning för fortsättningsklasser här

Vinterträning

ESF ordnar mångsidig fysikträning för juniorer under vintersäsongen (oktober-april /OBS! ingen träning under jullov, sportlov och påsklov)! Kom med och ha det roligt tillsammans också under de kallare månaderna då det inte går att segla.

Mera info och anmälning här

Hur välja grupp?

Nybörjare rekommenderas att börja i Gröna gruppen. Efter det rekommenderar tränaren vilken grupp som passar bäst.

Tränarteamet går i genom seglarens nivå efter varje säsong för att kunna rekommendera i vilken grupp seglaren kan fortsätta. Förutom de egna önskemålen beaktar tränarteamet följande saker gällande varje seglare individuellt: seglarens tidigare nivå, tidigare träningserfarenhet och -deltagaraktivitet samt uppvisad vilja och målmedvetenhet till träning (beaktas inte i Gröna gruppen). I och med systemet försöker vi utveckla träningsverksamheten så att den mera målmedvetet och systematiskt skall stöda seglarnas utveckling i de olika skedena. Seglare som snabbt utvecklas under säsongen kan rekommenderas att byta grupp till höstsäsongen (vår- maj/juni och höst – augusti/september). Ovan nämnda faktorer påverkar gruppsammansättningarna. I fall inget meddelas före säsongstart har en seglare som registrerat en gruppanmälan och betalat för gruppen antagits till i fråga varande grupp.

Att delta i träningsgrupp

För att få en mångsidig träningsbas uppmanar vi seglarna att aktivt delta i träningsgruppens hela program både på den egna föreningen samt utanför den. Träningsgruppernas program är uppbyggt av både träning och tävling på ESF men också några tävlingar på andra föreningar. ESF subventionerar coachningen under tävlingar som ingår i träningsgruppens program. I träningsgruppernas program (Blåa-, Röda- och Rankinggrupperna) ingår de tävlingar som är uppräknade för varje grupp (OBS! vår- och höstprogram skilt). Seglare som deltar i tävlingar utan att delta i träningsgruppens program kommer att faktureras för coachningen skilt för varje tävling.

Vi rekommenderar varmt att seglarna i Blåa-, Röda- och Rankinggruppen deltar i Onsdagsseglingar under säsongen. Läs mera om junioronsdagsseglingar här.

Medlemskap

Alla seglare i en träningsgrupp bör vara ESF medlemmar (bl.a. pga att föreningens försäkring ska gälla). Är du inte ännu medlem kan du ansluta dig till föreningen genom att fylla i den elektroniska juniormedlemsansökan.

Anmälning till grupp

Anmälningen sker via kalendern. Bekanta dig med infon för gruppen innan anmälning. OBS! Anmälan är bindande. Alla som deltar i träningsgruppen ska vara anmälda elektroniskt via kalendern innan första träningen! 

Gröna-, Blåa- och Röda grupperna får ett infobrev före säsongstart. Rankinggruppens seglare informeras främst muntligt och via WhatsApp.

OBS! I fall vi inte får in tillräckligt med ansökningar för att förverkliga alla grupper kommer vi att slå ihop i fråga varande grupp med någon annan grupp så att alla får möjlighet att träna på den nivå som närmast motsvarar den egna.     

Varukorg
Rulla till toppen