Båtplats

Bryggplats

I Amiralshamnen finns bryggplatser för segelbåtar som tillhör föreningens medlemmar. För stunden finns det ännu lediga platser. Förfrågningar angående bryggplatser kan riktas till hamnkaptenen eller kansliet, kontaktuppgifter hittas här.

Ute vid Paven finns bryggplatser för 606or som tillhör föreningens medlemmar. För stunden finns det ännu några lediga platser. Förfrågningar angående 606-bryggplatser kan riktas till Pentalakommitténs ordförande eller kansliet, kontaktuppgifter hittas här.

Båtarna ska i hamnen vara förtöjda på ett sjövärdigt sätt. Här kan du närmare läsa om vad du bör beakta vid förtöjning av båten vid bryggan. Båten ska alltid förtöjas med två trossar – hanfot – till akterbojen.

Bryggplats för motorbåt

I Amiralshamnen finns det ett fåtal bryggplatser vid småbåtsbryggan (också kallad för motorbåtsbryggan), menade i huvudsak för små motorbåtar med maxlängd på 6 meter och maxbredd på 2,4 meter. För stunden är småbåtsbryggan full, och det finns en kölista med väntetid på ca 1-2 år. Frågor besvaras av hamnkaptenen eller kansliet, kontaktuppgifter hittas här.

Trailerplats

606or och motsvarande kölbåtar samt lättbåtar på trailer som förvaras på nedre plan i Amiralshamnen betalar en sommaravgift. Frågor besvaras av kansliet, kontaktuppgifter hittas här.

Vinterplats i Amiralshamnen

I Amiralshamnen finns det vinterplatser för båtar som tillhör föreningens medlemmar. Frågor angående vinterförvaring riktas till varvschefen eller kansliet, kontaktuppgifter hittas här.

Varukorg
Rulla till toppen