Besiktning

Båtens namn ska vara synligt från bryggan.

Skrovbesiktning

En båt som nyinskrivs i föreningen skall först skrovbesiktigas. Detta görs då båten står på land. Observera att ägaren eller en representant som känner till båten skall vara närvarande vid besiktning. En besiktare från annan förening kan anlitas om sådan finns tillgänglig. En båt som köps under säsongen behöver inte lyftas för skrovbesiktning. Båten grundbesiktigas så att båtens besiktning gäller endast för den aktuella säsongen. Följande vår skall båten skrovbesiktigas och sedan grundbesiktigas.

Grundbesiktning

Grundbesiktningen görs då båten skrivs in i föreningen och gäller i 5 år. Man fyller i ett nytt protokoll och utfärdar ett ”Båtcertifikat”. Skrovbesiktning måste vara utförd.

Årsbesiktning

I kraft varande protokoll måste finnas tillgängligt. Besiktaren kontrollerar att utrustningen finns ombord och förlänger båtcertifikatets giltighet med ett år. Årsbesiktning görs 4 gånger, därefter görs ny skrovbesiktning samt grundbesiktning. Ha båtens dokument och utrustning framme så att de genast hittas. Om allting ligger ”någonstans” och inte hittas kan besiktningen avbrytas och fortsätta då utrustningen är tillgänglig. Om något ombord fattas eller inte är i skick så är detta vanligtvis inget problem. Det skrivs en kommentar i protokollet och båtägaren skall åtgärda saken så fort som möjligt. Vid nästa årsbesiktning blir detta kontrollerat.

Besiktningen är till för att hjälpa båtägaren att hålla sin båt i sjösäkert skick. Man kan se besiktningsmannen som en båtsäkerhetskonsult. Men kom ihåg att trots detta vilar ansvaret för båtens och utrustningens skick på båtägaren!

Notera att besiktning på Paven anmäls till Henrik Vilen 050-3098449. Utan anmälning är det svårt att veta när alla är besiktigade och besiktarna kan åka hem.

Anmälningen till besiktningarna både i Amiralshamnen (i april-juni) och ute på Paven (i huvudsak i juni) görs via evenemangskalendern som hittas när man klickar på Evenemang. Via hemsidan och Nyhetsbrevet hittas också detaljerad info om de viktiga datumen.

Lista över anmälda

Anmälningsblankett: https://esbosegelforening.fi/batarenden/besiktning/anmalan-till-besiktning/

Sjösäkerhetsnämnden

Varukorg
Rulla till toppen