JOLLAR

ESF Jollar

Föreningen äger optimistjollar, Zoom8-jollar och RSFevor. Förutom de nyaste jollarna är föreningens båtar i huvudsak till för att användas på juniorkurserna och för att nya juniorer ska få bekanta sig med segling. Jollarna som är i allmänt bruk kan i regel inte reserveras på förhand utan delas ut i början av varje träning. Var också beredd på att dela jolle med någon annan under träningen i fall det inte finns tillräckligt med jollar för alla seglare.

Skötsel och underhåll

För att föreningens jollar ska hållas i skick, måste varje användare lämna jollen och dess utrustning på rätt plats och rapportera eventuella brister till tränaren. Jollarna skall behandlas varsamt och man ska vara försiktig så att bottnen inte skråmas. Jollarna sjösätts och tas upp ur vattnet med hjälp av jollens strandkärra. Efter användningen lämnas jollen upp och ner på kärran. Seglet rullas runt bommen och läggs i påsen/alternativt förs riggen till segelskjulet. Centerbordet och rodret förvaras i centerbordspåsen (om sådan finns). Utrustningen (masten, spiran, bommen med seglet, rodret och centerbordet) förs till juniorskjulet, där varje jolles utrustning förvaras. Jollarna och all deras utrustning är numrerade. Föreningens jollar skall ligga på föreningens strandkärror. Håll föreningens utrustning skild från privat utrustning. Ta inte privata strandkärror för föreningens båtar, eller tvärtom.

Det är viktigt att komma ihåg att låsa juniorskjulen på Paven och Amiralshamnen efter sig. Medlemmar kan mot en pantsumma lösa ut nyckel i kansliet.

Ansvarig för jollarna är juniorchefen om inte annat bestämts.

Jollar för personligt bruk

ESF “Nimikkojollar”

ESF har fyra optimister och en del Zoom8-jollar som fungerar som “Nimikkojollar”. 
Nimikkojollarna kan sökas av juniormedlemmar som inte ännu har en egen jolle men som tränar aktivt (i föreningens träningsgrupper) och möjligen deltar i tävlingar/läger utanför föreningen. Vi rekommenderar att seglarna i Blåa gruppen funderar på att skaffa en egen jolle samt att seglare i Röda- och Ranking-/Zoomgruppen redan har egen jolle eller “Nimikkojolle”.

Båtarna kan sökas för halvsäsong (maj-juni / augusti-september) eller helsäsong (maj-september). ESF har rätt att använda jollarna på t.ex. seglingskurser då seglaren inte själv använder jollen (ESF använder alltid i första hand andra ESF-jollar om möjligt). Jollen får föras bort från föreningen (Paven/Amiralshamnen) kortvarigt på tex tävling/läger på annan förening men jollen kan tex inte föras till seglarens landställe eller motsvarande för hela sommaren. 

Jollen överlämnas till seglaren med full träningsutrustning (skrov, rigg, roder och centerbord, träningssegel) i gott skick. Seglaren ansvarar själv över att byta ut sådana delar som slits/försvinner under säsongen (tex litslinor, vimpel, luftdynor, roderförlängningens led, gummiband). Föreningen har försäkrat jollen och jollen har även en tredjeplats ansvarsförsäkring som behövs då man tex tävlar. Seglaren står själv för självrisken i fall något händer jollen/någon av försäkringarna används. Juniorchefen meddelas vid första möjliga tillfälle i fall av skada på jollen.

Har man ansökt om “Nimikkjolle” för helsäsong men skaffat en egen jolle under pågående säsong betalar man endast för halvsäsong. Avgiften faktureras och på sidan om Avgifter hittas de aktuella priserna.

Ansökan skickas till juniorchefen senast 15.5. I ansökan är det bra att nämna i vilken träningsgrupp man seglar samt hur aktivt man planerar delta i verksamheten under säsongen (träning, läger, tävlingar (t.ex. onsdagsseglingar mm)). 

Båtarna delas ut enligt följande principer:

Är det max fyra som ansöker om “Nimikko-optimist” får alla en jolle. Motsvarande gäller Zoomarna, om färre eller lika många som det finns Zoomar söker om “Nimikko-Zoom” får alla en jolle. Är det fler som söker än det finns jollar delas båtarna ut i ordningen: Ranking-/Zoom8-gruppen/Röda gruppen/ Blåa gruppen/Gröna gruppen. De som inte tidigare haft “Nimikkobåt” har förkörsrätt i fall båtarna inte räcker till alla som ansöker. De som tränar och tävlar aktivast har förkörsrätt till båtarna.

Juniorchefen gör det slutliga beslutet om vem som får “Nimikkojolle”.

Varukorg
Rulla till toppen