KAPPSEGLING

Kappsegling är en central del av föreningens verksamhet både genom att träna och stöda kappseglande medlemmar men också genom erkänt goda kappseglingsarrangemang.

Öppna kappseglingar

ESF arrangerar varje år en handfull tävlingar på nationell och internationell nivå i diverse olika klasser. I dessa tävlingar är personer som inte är medlemmar i ESF välkomna att delta i.

Interna kappseglingar

De årligt återkommande interna tävlingarna som arrangeras åt föreningens medlemmar inkluderar Grand Opening, Pentala Runt, Mamm-&Pappsegling samt Grande Finale. 

Onsdagsseglingar

Onsdag är Esbo Segelförenings traditionella kappseglingsdag – över startlinjen går allt från garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister! 

Intresserad av att hjälpa ESF arrangera tävlingar?

Målsättningen är att ESF skall ordna bra och rättvisa tävlingar med enhetliga arrangemang för seglarna, och att alla funktionärer skall veta vilka medel som står till buds. I dag krävs det formell kompetens för arrangemang av viktigare tävlingar, t.ex. FM, och det är önskvärt att alla som deltar i arrangemangen på någon nivå genomgår seglarförbundets funktionärskurs. Motsvarande kursutbud finns för dem som är intresserade av juryarbete. ESF bekostar skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid seglarförbundets kurser. För medlemmar som vill hjälpa till vid föreningens interna kappseglingsarrangemang finns det alltid plats. När man ställer upp som medhjälpare får man praktisk handledning i att fungera som funktionär vid kappseglingar.

Varukorg
Rulla till toppen