Esbo Segelförening

Avgifter 2018

 
Inskrivningsavgift 
Årlig medlemsavgift 
Senior 0 € 130 €
Maka/make/sambo  
0 € 65 €
Yngre senior 0 € 65 €
Junior 0 €
50 €

 

 

 

 

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.)

Kölbåtar och registrerade motorbåtar  
30 €
Jollar 0 €

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 20 € betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni (om inte överenskommet med besiktningschefen) eller lämnas obesiktigad betalar  100 € (eventuella färdkostnader till besiktningsorten betalas direkt till besiktningspersonen). Obesiktigad båt får inte föra föreningens flagga eller använda föreningens hamn.

ESF-nyckel eller Krannyckel (obs skolning krävs)  Pant 40 €

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen (110€/m x B) +105 €
Brygghyra för motorbåtar vid motorbåtsbryggan                    280 € (≤2m bred), 310 € (>2 m bred)
606 på trailer i AMH, nedre plan, obegr. krananv. 300 €
Bryggplats på Pentala för 606:or (inga kranlyft)
200 € 
Bryggplats på Pentala för 606:or (obegr. ant. kranlyft) 300 €
Engångsavgift för båtkran 30 €
Trailer med eller utan båt, lättbåt (inga kranlyft)
50 €
Lättbåt, jolle 25 €
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 10 €
Straffsats för oskött nattvaktstur 200 €

Vinteravgifter

Kölbåt, 606, båt på trailer                                                        
(3€/m2 x LOA x B) +110 €
Enbart trailer 50 €
Enbart mast 50 €

Avgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn 10 €
Mastkran per gång 20 €
Sjösättningsramp per gång 20 €
Båtkran per gång  50 €
(obs medlem med rätt att använda kranen ska vara med)  

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen.

-betala dina räkningar senast på förfallodagen
-betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor!)
-använda aktuellt referensnummer
-kontakta kansliet om något är oklart

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.