Esbo Segelförening

Avgifter 2017

 
Inskrivningsavgift 
Årlig medlemsavgift 
Senior 0 € 130 €
Maka/make/sambo  
0 € 65 €
Yngre senior 0 € 65 €
Junior 0 €
50 €

 

 

 

 

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.)

Kölbåtar och registrerade motorbåtar  
25 €
Jollar 0 €

Extra besiktningsavgifter

Extra besiktningsavgift på 20 € betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard.

Båt som besiktigas efter 30 juni faktureras besiktningsavgift  50 € + eventuella färdkostnader som betalas direkt till besiktningspersonen.

ESF-nyckel eller Krannyckel (obs skolning krävs)  Pant 40 €

Sommaravgifter

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen 105€ + (110€ x B)
Brygghyra för motorbåtar vid motorbåtsbryggan                    280-310 €
Brygghyra på Pentala för 606:or 100 € 
Båt som använder kran 200 €
Engångsavgift för båtkran 30 €
Trailer med eller utan båt 50 €
Lättbåt, jolle 25 €
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 10 €
Straffsats för oskött nattvaktstur 200 €

Vinteravgifter

Kölbåt, 606, båt på trailer                                                        
110€ + (3€/m2 x LOA x B)
Enbart trailer 50 €
Enbart mast 50 €

Avgifter för icke-ESF-medlemmar

Tillfällig båtplats per dygn 10 €
Mastkran per gång 20 €
Sjösättningsramp per gång 20 €
Båtkran per gång  50 €
(obs medlem med rätt att använda kranen ska vara med)  

Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen.

-betala dina räkningar senast på förfallodagen
-betala den summa som står på fakturan (slå inte ihop flera fakturor!)
-använda aktuellt referensnummer
-kontakta kansliet om något är oklart

Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av aktivitet i föreningen, för i det frivilliga föreningsarbetet hjälper alla till i mån av möjlighet.