Vinterförvaringen av jollar utvecklas – talko 12.9 och info om reserveringssystemet

Medlemmar har möjlighet till jollars vinterförvaring på ESF, och från och med hösten 2022 är sådana vinterförvaringsplatser avgiftsbelagda. Jollar i storleksklassen ILCA eller motsvarande betalar en årlig avgift på 30€ för vinterförvaring, och jollar i storleksklass optimist eller motsvarande 20€. 

Ett reservations- och betalningssystem tas i bruk, reserveringen kommer att ske elektroniskt och platserna kommer att fyllas i anmälningsordning. Betalningen sker via nätbetalning i samband med reserveringen, och efter det ska man ännu kontakta/besöka kansliet för att få numret på sin vinterförvaringsplats och för att lösa in sin årstarra. Årstarran ska klistras på synligt ställe på jollen och också kontaktuppgifter ska synas tydligt på all den utrustning som förvaras på föreningens mark. Man ansvarar själv för att lyfta in sin utrustning på korrekt plats för vinterförvaring.

För att kunna erbjuda vinterförvaringsplatser ordnar ESF ett uppröjningstalko måndagen 12.9.2022 med start kl.18. Gamla mastskjulet röjs då upp och jollarnas vinterförvaringsplatser numreras. Välkommen med, hjälpande händer behövs!

Observera att allt som finns i gamla mastskjulet kommer att lyftas ut under talkot, och sådant som inte går att identifiera (som t.ex. saknar kontaktuppgifter) kommer att lämnas ute, men nog i huvudsak under tak. De som reserverar och tilldelas en vinterförvaringsplats får naturligtvis lyfta in sin utrustning i gamla mastskjulet igen. Alla de som eventuellt förvarar saker i gamla mastskjulet uppmanas vänligen reservera vinterförvaringsplats eller föra bort sina saker. Om det finns kvarlämnade oidentifierade saker ännu 31.10.2022 så kan föreningen ta dem i eget bruk eller slänga bort dem.

Reserveringssystemet öppnas måndagen 19.9.2022 kl.11:00 och du når det HÄR för ILCA  och HÄR för OPTIMIST eller via vår månadskalender (se datumet 19.9.2022) eller via fliken Anmälan till evenemang.

Kansliet kommer att hålla extra öppet 19.9 – förutom kl.11-13 också kl. 16-17.30 – så de som genast vill lösa in sin årstarra är hjärtligt välkomna till Amiralshamnen då! I övrigt håller kansliet öppet under kanslitiderna ännu i september, och om de inte passar så kan man kontakta kansliet för att komma överens om någon annan tidpunkt. Som bekant nås kansliet på tfn 0407750255 och på epost kansli[at]esbosegelforening.fi.

Varukorg
Rulla till toppen