Kommodor Martti Paajanens avskedsbrev

ESF fortsätter mot en bra framtid

Det har blivit tid för mig att tacka föreningens alla medlemmar för stödet under mina tre år som kommodor. Det har hänt mycket; seglingscentret runt Harrys har utvecklats, bryggorna har förbättrats, men framför allt har föreningens kärnverksamhet varit aktiv. Trots coronapandemin har junior- och träningsverksamheten och onsdagsseglingarna fortsatt. ESF har haft framgång i Seglingsligan, Nord Stream Race och många seglingsklasser. Jag vill ännu här gratulera Lucas, Anton, Victor och Emil för Sailing Champions League segern i Porto Cervo, ESF teamet som vann Nord Stream Race, Lasse och Simon för Nordiska mästerskapet i 29er och alla andra som har haft framgång och ”visat ESF-flagg” i olika jolle- och kölbåtstävlingar! Tuula slutade sin långa och framgångsrika seglingskarriär efter seglingar i olympiska spelen i Tokio, tack för allt vi har fått uppleva!

Det fina i ESFs verksamhet och starka traditioner är, att allt detta inte är min eller den nuvarande styrelsens prestation. Jag kan definitivt inte ta äran. Det är många, som har arbetat för föreningen också tidigare år och i många roller i kommittéerna, som har gjort detta möjligt. En förening har en bra framtid när verksamheten är stark och inte beroende av enskilda individer.

Samtidigt är det just individerna som ger sin tid, entusiasm och idéer till föreningen som skapar förutsättningarna för verksamheten. Det gäller inte bara fina tävlingsprestationer, utan också mycket dagligt bakgrundsarbete. Juniorträningar måste planeras och organiseras, tävlingar arrangeras, hamnen och fastigheterna måste skötas om, båtar måste bli besiktigade och sjösättningar och båtlyft måste organiseras. Det är tiotals medlemmar som gör verksamheten möjligt. Under de senaste åren har det blivit allt mer klart att det inte är lätt att få frivilliga till allt detta talkoarbete. Jag önskar att varje medlem skulle tänka på vilken roll var och en kunde ta. Det finns möjligheter för större och mindre roller och projekt. Många kommittéer behöver medlemmar som kan delta i arbetet. Det kunde mycket väl vara din tur nu – tala med styrelsen eller funktionärerna och kom överens om hur du kan bidra!

Föreningens uppdaterade strategi blev färdig i våras. Det finns två saker som jag ser särskilt viktiga i strategin. Först det som nämns i vår mission – varför finns ESF: ”ESF är en svenskspråkig segelförening som skapar förutsättningar för aktiv seglingsverksamhet i Esbos vackra skärgårdsmiljö. Vi skapar nya junior- och seglargenerationer. Vi vinner och arrangerar tävlingar. Vi värnar om gemenskap och samarbete mellan alla intressen kring segling och skärgårdsliv.” ESF finns för verksamheten: juniorträning, läger och tävlingar, tävlingar medlemmarna emellan på onsdagsseglingar och på nationella och internationella banor, kölbåtsegling. Paven, Harrys och Amiralshamnen är inte målet utan en plattform för verksamheten.

Det andra viktiga är våra värden – vad vi tror på och hur vi agerar: traditioner, all segling är viktig, samhörighet, och sund och hållbar verksamhet. Av dessa har vi upplevt utmaningar med samhörigheten. Värdenas innehåll har vi beskrivit som ”vi främjar samhörighet och trevlig stämning”. Det betyder att alla medlemmar måste känna sig trygga i verksamheten och föreningens aktiviteter. Alla ska känna sig välkomna till Amiralshamnen och Paven. Styrelsen har blivit medveten om problemet och har vidtagit åtgärder. Här vill jag bara säga, att värdena inte är bara är ord på papper eller på webben, utan måste vara synliga i all verksamhet. De måste respekteras av var och en som arbetar för föreningen. Det är inte bara vad som görs utan hur det görs.

Jag vill önska all framgång till den nya styrelsen och speciellt Pontus Karlemo som tar över som föreningens 20. kommodor!

Martti

 

Varukorg
Rulla till toppen