Kallelse till årsmöte 2023 i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f.

Medlemmarna i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. kallas härmed till stadgeenligt årsmöte fredag 16.6.2023 kl 18:30 i Amiralshamnen, 02360 Esbo. På mötet behandlas de ärenden som nämns i § 9 i stadgarna.

Styrelsen

Varukorg
Rulla till toppen