Möjlighet till provtryckning av båtens gassystem

Provtryckning av båtarnas gassystem görs i hamnen av firman Wilhtom tisdagen 29.5. från kl 17 framåt. Priset 60€/båt betalas kontant med jämna pengar. Anmälningar per mail senast torsdagen 24.5. till Liisa Kutinlahti, liisa(ät)kutinlahti.com. Provtryckningen tar ca ½ h per båt. En tidtabell för arbetet läggs upp på anslagstavlan söndagen före granskningen.

Varukorg
Rulla till toppen