Kallelse till årsmöte i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f.

Medlemmarna i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndag 10.8.2020 kl 1800 i Amiralshamnen, 02360 Esbo. På mötet behandlas de ärenden som nämns i § 9 i stadgarna.
 
Styrelsen
Varukorg
Rulla till toppen