Kallelse till årsmöte i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f.

Medlemmarna i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. kallas härmed till stadgeenligt årsmöte måndag 23.5.2022 kl. 18:30 i Amiralshamnen, 02360 Esbo. På mötet behandlas de ärenden som nämns i § 9 i stadgarna.

 

Styrelsen 

 

Varukorg
Rulla till toppen