Kallelse till årsmöte i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f

Medlemmarna i Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. kallas härmed till stadgeenligt årsmöte torsdag 10.6.2020 kl. 18:00 i Amiralshamnen, 02360 Esbo. På mötet behandlas de ärenden som nämns i § 9 i stadgarna.

– Styrelsen 

Varukorg
Rulla till toppen