Föreningens årsmöte 25.3

ESF-medlemmarna kallas till årsmöte fredagen den 25 mars 2022 kl. 18:30 på Vikingaborg. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Möjlighet att följa med mötet på distans via Zoom är möjligt via denna länk. Som distansdeltagare har man inte rösträtt eller rätt att få sin röst hörd, utan endast möjlighet att lyssna och se vad som händer.

Efter mötet ordnas det middag som består av ett stående bord med diverse delikatesser och kostar 30€ per person. Observera att dryck inte ingår i middagen utan det bör man hämta med sig. Anmälning och betalning för middagen bör göras här via hemsidan senast den 22.3. Endast middagen kräver anmälning.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Anmäl till middagen

Varukorg
Rulla till toppen