Besiktningsprotokoll

Skrovbesiktning 1/2024

Båtar registrerade i ESF skall grundbesiktas vart femte år. Grundbesiktningens första del – skrovbesiktningen – sker då båten står på land, och den andra delen då båten är sjösatt och besiktad. Grundbesiktningens andra del sker i samband med de vanliga årsbesiktningarna i maj-juni.

För de båtar som vinterförvaras i Amiralshamnen ordnas skrovbesiktning veckan innan varje sjösättningsdatum. Årets första skrovbesiktning är tisdagen den 23.4.2024 kl 17 (besiktningen påbörjas kl 17 och avslutas då alla anmälda båtar har besiktats).

Anmälning till skrovbesiktningen sker från anmälningsblanketten som är gemensam för alla besiktningstillfällen. Om din båt skall grundbesiktas i år, boka då två datum: både skrovbesiktning innan sjösättning och grundbesiktning (del 2) då båten är sjösatt och utrustad i maj-juni.

Anmälningsblankett: https://esbosegelforening.fi/batarenden/besiktning/anmalan-till-besiktning/

➔ Lista över anmälda

Datum

23 april 2024
Utgången

Tid

17:00 - 19:00

Plats

Amiralshamnen
Varukorg
Rulla till toppen