Jollars vinterförvaring 2023-2024

Vinterförvaring av jolle

Vinterförvaringsplats för jollar är fr.o.m. hösten 2022 avgiftsbelagd och måste reserveras. Vinterförvaringen sker i huvudsak i det så kallade gamla mastskjulet. De som haft en plats under säsongen 2022-2023 kan i huvudsak få fortsätta förvara sin jolle på samma plats.

OBS!

 • Direkt nätbetalning sker i samband med reservationen/anmälan
 • För att få utnyttja en vinterförvaringsplats bör man vara medlem i ESF
 • Den årliga vinterförvaringsavgiften täcker tiden 1.9-31.5, om jollen/utrustningen förvaras utöver den tiden vänligen kontakta kansliet för erläggande av sommaravgift
 • Efter erlagd betalning får du bekräftelse på numret på din förvaringsplats via e-post från kansliet
 • Märk tydligt och klart all din utrustning med dina kontaktuppgifter! ESF kan ta i eget bruk eller slänga bort sådan utrustning som inte har kontaktuppgifter
 • Genom att göra reserveringen/anmälan godtar du att ditt namn, ditt telefonnummer och din epostadress får finnas med på listan/kartan över jolleplatserna, som kan finnas vid och/eller inne i gamla mastskjulet och/eller på någon av ESF:s anslagstavlor

HUOM!

 • Suora verkkomaksu varauksen/ilmoittautumisen yhteydessä
 • Talvisäilytyspaikan hallussapitäjän tulee olla ESF:n jäsen
 • Vuotuinen talvisäilytysmaksu kattaa ajan 1.9-31.5, jos jollaa/varusteita säilytetään tämän ajan ulkopuolella tulee ottaa yhteyttä kansliaan kesämaksun suorittamista varten
 • Suoritetun maksun jälkeen saat kansliasta sähköpostilla vahvistuksen säilytyspaikkasi numerosta
 • Merkitse selkeästi ja näkyvästi kaikki varusteesi yhteystiedoillasi! ESF voi ottaa omaan käyttöön tai heittää pois varusteita ilman yhteystietoja
 • Tekemällä varauksen/ilmoittautumisen hyväksyt samalla, että nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi saa näkyä jollapaikkojen listassa/kartassa, joka voi löytyä vanhan mastokatoksen sisä- ja/tai ulkopuolelta ja/tai joltakin ESF:n ilmoitustauluilta

Datum

22 december 2023
Utgången

Plats

Amiralshamnen
Varukorg
Rulla till toppen