frontpage1

slide0002_image003

 

Huom/ Anm: Farledernas utprickning i området har ändrats. Notera även anmärkning i SI om 3.1 m grundet. Alueen väylien viitoitus on muutettu. Huomaa myös Ohjeissa 3.1m karista oleva huomautus.

Länk till bild av sjökort/ Linkki alueen merikortista

Övrig information/ Muu informaatio

Transport mellan Amiralshamnen-Pentala

Fredag: från kl. 18.00 enligt behov

Lördag: Med början kl. 8.30, i övrigt enligt tidtabell på bryggan.

Söndag: Med början från 8.30 enligt tidtabell och behov.


  • Notice of Party (pdf)
  • After Party transport (pdf)