Information/Tiedote (pdf)

Orderbrev

Purjehdusohje

Bankarta/Rata-alue

Anmälning/Ilmoittautuminen

Anmälda båtar/Ilmoittautuneet veneet

Körbeskrivning till Amiralshamnen/Ajo-ohje Amiraalinsatamaan

Resultat/Tulokset

Anslagstavla/Ilmoitustaulu:

  • Prisutdelningen uppskjutes till tid och plats som senare bestäms och meddelas åt pristagarna och på denna plats!

  • 11078 S tronic har lys 1.21-V