Kappsegling i ESF-regi

Onsdag är Esbo Segelförenings traditionella kappseglingsdag - över startlinjen går allt från garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister! Onsdagsseglingen är en ESF-verksamhet som har pågått som en obruten tradition åtminstone sedan 1914. Onsdagsseglingen sker på skärgårdsbana med start och mål vid Koppin på Paven. Första start är ca 18:00.

Barn och ungdomar övningsseglar på dagen och äter middag kl 16 efter övningsseglingen. De äldre kan avnjuta restaurang Pavens seglarbord mellan 17 och 21. Den officiella delen av onsdagsseglingen avslutas med prisutdelning, men kvällen fortsätter ofta långt efter det på den soliga terrassen.

Aili Hanell trafikerar mellan Amiralshamnen och Paven på onsdagarna. Transporten är gratis och sköts av ESF-medlemmar för ESF-medlemmar och deras gäster. Tfn 045 201 8159.

Tävlingsnämnden är ansvarig instans för ESF-kappseglingarna. Målsättningen är att ESF skall ordna bra och rättvisa tävlingar med enhetliga arrangemang för seglarna, och att alla funktionärer skall veta vilka medel som står till buds. I dag krävs det formell kompetens för arrangemang av viktigare tävlingar, t.ex. FM, och det är önskvärt att alla som deltar i arrangemangen på någon nivå genomgår seglarförbundets funktionärskurs. Motsvarande kursutbud finns för dem som är intresserade av juryarbete. ESF bekostar skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid seglarförbundets kurser. För medlemmar som vill hjälpa till vid föreningens interna kappseglingsarrangemang finns det alltid plats. När man ställer upp som medhjälpare får man praktisk handledning i att fungera som funktionär vid kappseglingar.