Öppna tävlingar

Nedan finns samliga evenemang som är öppna för anmälan. Du kan se mer information om evenemanget genom att klicka på dess titel.

Evenemang Startdatum/Aloituspäivä/Start date Max deltagare/osallistujia/participants Status
Valkyrian Cup 2020 18-07-2020 09:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary
Optimist FM 07-08-2020 09:00 Obegränsad
Behövs ej/Ei tarvita/Not necessary