606

606 är en aktiv klass på ESF sedan början av 2000-talet. I föreningen finns ett tiotal 606-båtar registrerade och deltar aktivt på föreningens Onsdagsseglingar.

ESF-seglare deltar också på nationell nivå och klassens FM brukar samla mycket erfarna och duktiga seglare.

Båten lämpar sig utmärkt för alla, allt från juniorer till äldre seglare som ännu vill hålla sig kvar i svängen. Den är lätt att segla och hantera, men har ändå allt som behövs för den vill söka toppfart och trim. I föreningens seglingar deltar seglare från alla kategorier och klassen är utmärkt om man vill lära sig mera. Mera om båten och aktivitet på andra håll finns på klassförbundets egna hemsidor, http://606.fi/ . Där finns mera information och också en köp/sälj-sida, samt linkar till svenska och danska förbund där klassen också är mycket aktiv.

I Amiralshamnen finns en kran och möjlighet till traileruppbevaring, och på Pentala finns ett begränsat antal bryggplatser speciellt för 606. Dessa reserveras mot avgift/säsong. I övrigt finns plats med bojförtöjning för gästande båtar.

Båtar från andra föreningar är välkomna att delta i föreningens onsdagsseglingar och det är önskvärt att anmäla sig via sidorna så arrangören får kännedom. För åtkomst till kran bör föreningen kontaktas på förhand.

 

Laser

 

RS Feva

 

Zoom8 

 

Optimist