Läger
Tidpunkt
Inbjudan
Tävlingsläger I 3-6.6.2019

Inbjudan

Valkyrianläger

18-19.7.2019

kommer senare

Tävlingsläger II

6-7.8.2019 kommer senare

*Läger och datum är preliminära för säsongen 2019 - ändringar kan förekomma!