Pga av situationen med COVID-19 är vi tyvärr tvungna att göra en del ändringar i träningsgruppernas program.

Vi är ändå jätte glada över att kunna börja träningarna för Måndags-, Kadett- och Regionalgrupperna i juni. Rankinggrupperna slås ihop till en grupp f.o.m. 1.6. ESF följer myndigheternas och Segel- och Båtsport i Finlands allmänna rekommendationer samt rekommendationer gällande vattenträning (se "Tävlings- och Träningsverksamhet"). Detta betyder att vi fortfarande tränar med vissa specialarrangemang. Genom att delta i gruppen förbinder sig såväl seglarna som föräldrar och tränare att följa dessa arrangemang.

De som redan anmält sig till en grupp informeras direkt om ändringarna. Har du inte ännu anmält dig kan du nu göra det med följande ändringar. Läs också specialarrangemangen längre ned:

- I maj ordnas inga fysiska träningar för Måndags-, Kadett- och Regionalgruppen. Dvs. du kan inte längre anmäla dig till majmånads träningar, enbart till juni (priset för juni är 1/2 priset av vårsäsongens pris. Dvs. 62,5€ för Måndagsgruppen, 87,5€ för Kadettgruppen och 100€ för Regionalgruppen)

Specialarrangemang f.o.m 1.6.2020:

Måndags-, Kadett- och Regionalgrupperna

Grupperna kommer att börja träna i juni med följande specialarrangemang:

• Gruppstorleken begränsas till 8 deltagare/grupp
• Måndagsgruppen tränar från Amiralshamnen / Kadettgruppen tränar från Paven (start från Amiralshamnen kl. 17, meddela ledarna på förhand i fall du kommer direkt till Paven)
• Avstånd på minst 1m hålls så långt som möjligt (bryts endast vid undantagsfall)
• Träningarna hålls utomhus (OBS! Beakta väder och vind då ni packar inför träningen)
• Vi följer en bra handhygien (möjlighet att tvätta händerna finns i WC:a, hand desi finns på land och i gummibåtarna)
• WC:na får användas (WC:na på Paven delas gruppvis och städas före/efter träningen)
• Det rekommenderas starkt att ingen i riskgrupp deltar, alla avgör dock själv risken i att vara med, ingen tvingas att delta
• Ingen får delta sjuk (ledare och tränare, kursdeltagare)
• Om någon insjuknar under träningarna hålls den insjuknade separat från de övriga och föräldrarna ombes att hämta deltagaren så for som möjligt
• Programmet planeras så att det kan genomföras enligt de rekommendationer vi följer

Info har skickats/skickas ut till anmälda. Se också ESF:s hemsida: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/juniorverksamhet/traningsverksamhet/traningsgrupper

Rankinggruppen:
Rankinggruppen fortsätter sina träningar med följande specialarrangemang:

• Gruppstorleken begränsas till 10 deltagara. Dvs att de båda rankinggrupperna slås ihop f.o.m. 1.6
• Rankinggruppen tränar från Amiralshamnen 1-4.6 / Därefter tränar gruppen från Paven
• Det ordnas en del extra träning för att kompensera för den tävling som fallit bort under vårsäsongen (bl.a blir det extra träning 1-2.6 kl. 10-16, egen lunch med)
• Avstånd på minst 1m hålls så långt som möjligt (bryts endast vid undantagsfall)
• Träningarna hålls utomhus (OBS! Beakta väder och vind då ni packar inför träningen)
• Vi följer en bra handhygien (möjlighet att tvätta händerna finns i WC:a, hand desi finns på land och i gummibåtarna)
• WC:na får användas (WC:na på Paven delas gruppvis och städas före/efter träningen)
• Det rekommenderas starkt att ingen i riskgrupp deltar, alla avgör dock själv risken i att vara med, ingen tvingas att delta
• Ingen får delta sjuk (ledare och tränare, kursdeltagare)
• Om någon insjuknar under träningarna hålls den insjuknade separat från de övriga och föräldrarna ombes att hämta deltagaren så for som möjligt
• Programmet planeras så att det kan genomföras enligt de rekommendationer vi följer

Info har skickats/skickas ut till anmälda. Se också ESF:s hemsida: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/juniorverksamhet/traningsverksamhet/traningsgrupper

 

Sidan uppdateras, ändringar kan förekomma 

 

jolle och gummibåt

MÅNDAGSGRUPPEN 2020

Öppen info

Anmälning juni (pris 62,5€) och/eller augusti/september (normalpris 125€)

 

jolle och gummibåt

KADETTGRUPPEN 2020

Öppen info

Anmälning juni (pris 87,5€) och/eller augusti/september (normalpris 175€)

 

jolle och gummibåt

REGIONALGRUPPEN 2020

Öppen info

Anmälning juni (pris 100€) och/eller augusti/september (normalpris 200€)

 

jolle och gummibåt

RANKINGGRUPPEN 2020

Öppen info

Anmälning (normal anmälning)

 

Allmänt om träningsgrupper

På sidan kan du läsa mera om hur du väljer grupp, vad det betyder att deltag i gruppverksamheten, om medlemskap och ansökning

 

Träningsgrupper för fortsättningsklasser

 

jolle och gummibåt

FEVA-TRÄNING 2020

Mera info inom kort!

Öppen info

Anmälning

 

jolle och gummibåt

LASERGRUPPEN 2020

Mera info inom kort!

Öppen info

Anmälning

 

Vi tar gärna emot feedback gällande verksamheten.