Verksamheten är uppbyggd som en fortgående ”träningsstig” från nybörjarsegling till toppsegling inom juniorklasserna (utgående från Segel- och Båtsport i Finlands modell för juniortränarmärken). Meningen är att det skall finnas något för alla intresserade och att alla seglare skall kunna hitta sin egen nivå någonstans på stigen för att kunna fortsätta sin utveckling i önskad riktning inom föreningsverksamheten.

Mera information om träningsgrupperna hittar du under rubriken träningsgrupper.

 

Hur välja grupp?

För att alla skall hitta sin egen nivå och träna i rätt grupp använder vi oss av ett ansökningssystem där seglaren ansöker till den grupp han eller hon själv tycker att motsvarar de målsättningar som individuellt ställts.** Tränarteamet går i genom ansökan och försöker på bästa sätt hjälpa seglaren att hitta den träningsgrupp som passar bäst. Förutom ifylld ansökan beaktar tränarteamet följande saker gällande varje seglare individuellt: seglarens tidigare nivå, tidigare träningserfarenhet och -deltagaraktivitet samt uppvisad vilja och målmedvetenhet till träning (beaktas inte i måndagsgruppen). I och med ansökningssystemet försöker vi utveckla träningsverksamheten så att den mera målmedvetet och systematiskt skall stöda seglarnas utveckling i de olika skedena. Seglare som snabbt utvecklas under säsongen kan rekommenderas att byta grupp till höstsäsongen (vår- maj/juni och höst – augusti/september). Ovan nämnda faktorer påverkar gruppsammansättningarna. I fall inget meddelas före säsongstart har en seglare som registrerat en gruppansökan och betalat för gruppen antagits till i fråga varande grupp.

 

Deltagande i gruppverksamheten

För att få en mångsidig träningsbas uppmanar vi seglarna att aktivt delta i träningsgruppens hela program både på den egna föreningen samt utanför den. Träningsgruppernas program är uppbyggt av både träning och tävling på ESF men också några tävlingar på andra föreningar. ESF subventionerar coachningen under tävlingar som ingår i träningsgruppens program. I träningsgruppernas program (Kadett-, Regional- och Ranking- och Zoomgruppen) ingår de tävlingar som är uppräknade för varje grupp (OBS! vår- och höstprogram skilt). Seglare som deltar i tävlingar utan att delta i träningsgruppens program kommer att faktureras för coachningen skilt för varje tävling.

 

Medlemskap

Alla seglare i en träningsgrupp bör vara ESF medlemmar. Är du inte ännu medlem kan du ansluta dig till föreningen genom att fylla i den elektroniska juniormedlemsansökan.

 

Ansökningsinstruktioner

Bekanta dig med infon för gruppen innan ansökan. OBS! Anmälan/ansökan är bindande. Du kan ansöka till vald grupp genom att klicka på länken ANMÄLNING invid respektive grupp. En ny sida öppnar sig där du fyller i deltagarens uppgifter. Alla som deltar i träningsgruppen ska vara anmälda via den elektroniska anmälningsblanketten innan första träningen! Ansökningstiden för säsongen 2021 börjar i mars. 

Måndags-, Kadett- och Regionalgrupperna får ett infobrev före säsongstart. Ranking- och Zoomgruppernas seglare informeras muntligt och via textmeddelanden.

 

**OBS! I fall vi inte får in tillräckligt med ansökningar för att förverkliga alla grupper kommer vi att slå ihop i fråga varande grupp med någon annan grupp så att alla får möjlighet att träna på den nivå som närmast motsvarar den egna.

 

Tillbaka till Träningsgrupper