TRÄNINGS- OCH ÖVRIG JUNIORVERKSAMHET: junior (at) esbosegelforening.fi

SEGLINGSKURSER: kurser (at) esbosegelforening.fi

TELEFON: 0401241412

NamnUppgift
Erica Bäckström Träningschef (Måndags/Ranking/Zoom)
Anton Eklund Ansvarstränare
Jakob Eklund Ansvarstränare (Kadett)
Lucas Karlemo Ansvarstränare (Regional)
Lilli Tukiainen Ansvarsledare kurser
Karoliina Soini Ansvarsledare läger
Victor Mesterton Tränare/ledare
Simon Karlemo Tränare/hjälpledare (Feva)
Ines Karlemo Hjälptränare/hjälpledare
Lasse Lindell Hjälptränare/hjälpledare
Lovisa Diesen Hjälptränare/hjälpledare
Richrad Diesen Hjälptränare/hjälpledare
Sebastian Heimburger  Hjälptränare/hjälpledare