Föreningen äger optimistjollar, Zoom8-jollar och RSFevor. Förutom de nyaste jollarna är föreningens båtar i huvudsak till för att användas på juniorkurserna och för att nya juniorer ska få bekanta sig med segling. Jollarna som är i allmänt bruk kan i regel inte reserveras på förhand utan delas ut i början av varje träning. Var också beredd på att dela jolle med någon annan under träningen i fall det inte finns tillräckligt med jollar för alla seglare.

För att föreningens jollar ska hållas i skick, måste varje användare lämna jollen och dess utrustning på rätt plats och rapportera eventuella brister till tränaren. Jollarna skall behandlas varsamt och man ska vara försiktig så att bottnen inte skråmas. Jollarna sjösätts och tas upp ur vattnet med hjälp av jollens strandkärra. Efter användningen lämnas jollen upp och ner på kärran. Seglet rullas runt bommen och läggs i påsen/alternativt förs riggen till segelskjulet. Centerbordet, rodret och vimpeln förvaras i centerbordspåsen. Utrustningen (masten, spiran, bommen med seglet och centerbordspåsen med sitt innehåll) förs till juniorskjulet, där varje jolles utrustning har ett eget fack. Jollarna och all deras utrustning är numrerade. Föreningens jollar skall ligga på föreningens strandkärror. Håll föreningens utrustning skild från privat utrustning. Ta inte privata strandkärror för föreningens båtar, eller tvärtom.

Det är viktigt att komma ihåg att låsa juniorskjulen på Paven och Amiralshamnen efter sig. Medlemmar kan mot en pantsumma lösa ut nyckel i kansliet.

Ansvarig för jollarna är juniorchefen om inte annat bestämts.

Jollar för personligt bruk:

De nyaste Zoomarna och ett par optimistjollar kan efter anhållan hyras för säsongen av aktivt seglande juniormedlemmar för personligt bruk. Dessa ”nimikkobåtar” är reserverade för ESF:s medlemmar som tränar och tävlar aktivt. Anhållan görs till juniorchefen för en säsong åt gången. Då ansökningarna behandlas, beaktas hur aktiv seglaren är både i föreningens verksamhet överhuvudtaget och i tävlingar.

Juniormedlem som tränar och tävlar aktivt kan ansöka om en Zoom. För Zoomarna upp bärs en hyra för vintersäsongen och  för sommaren. Träningssegel finns för varje jolle men det rekommenderas att alla skaffar sig eget tävlingssegel. Den som beviljas rätten att använda en jolle, är skyldig att se till att eventuella skavanker åtgärdas utan dröjsmål och att jollen, utrustningen och strandkärran hela tiden är i gott skick. ESF försäkrar jollen men seglaren står för självrisken vid eventuell skada. ESF har rätt att vid behov ta i bruk jollarna på föreningens kurser och läger. Båtarna ska förvaras på Paven eller i Amiralshamnen utom då seglaren är annanstans på tävling.

Ansöka om en optimist för personligt bruk kan i första hand juniormedlemmar som aktivt tränar och tävlar sin första säsong. För optimisten uppbärs en hyra per säsong. Önskvärt är att man efter sin första tävlingssäsong skaffar sig en privatägd jolle. För användningen av föreningens optimistjolle gäller i övrigt det samma som för Zoomarna.