Vinterträning 8-12år vår 2021

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen
- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 10-03-2021 17:30
Till / Loppuu / End date 10-03-2021 18:30
Registration Start Date 12-02-2021
Max deltagare/osallistujia/participants 14
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 23-06-2021
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 95,00€
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
95,00€ 14