Vinterträning 8-12år h. 2020

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen
- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 21-10-2020 17:30
Till / Loppuu / End date 21-10-2020 18:30
Registration Start Date 18-10-2020
Max deltagare/osallistujia/participants 8
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 8
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 09-12-2020
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 50,00EUR
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
50,00EUR