Vinterträning 13-16år vår 2021

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen
- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 12-01-2021 17:00
Till / Loppuu / End date 12-01-2021 18:00
Registration Start Date 18-12-2020
Max deltagare/osallistujia/participants 8
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 2
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 28-04-2021
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 175,00€
175,00€ 6