Vinterträning 13-16år h.2020

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen
- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 20-10-2020 17:00
Till / Loppuu / End date 20-10-2020 18:00
Registration Start Date 18-10-2020
Max deltagare/osallistujia/participants 8
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 1
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 16-12-2020
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 100,00EUR
100,00EUR 7