Skärgårdsläger 2

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Anmälningen är bindande och anmälningsavgiften faktureras
- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan 

 

Huom!

- Tarkistathan tiedot alla ennen ilmoittautumista
- Ilmoittautuminen on sitoava ja ilmoittautumismaksu laskutetaan
- Osallistujien tulee olla jäseniä ESF:ssä, katso https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan 

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 21-06-2021 10:00
Till / Loppuu / End date 23-06-2021 16:00
Registration Start Date 01-04-2021 08:00
Max deltagare/osallistujia/participants 12
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 8
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 06-06-2021 23:55
Plats
Pentala
Pentala
Pentala
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
4