Seglingskurs D2 2023

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig                                                                
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen (medlemsavgiften ingår för de som inte ännu är medlemmar)
- Deltagarna bör vara/bli medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan (de som inte ännu är medlemmar bes att i samband med anmälningen till kursen fylla i den elektroniska medlemsansökan för juniorer via länken: https://esbosegelforening.fi/junioransokan )

- I samband med den här anmälningen ger deltagarna och hens målsmän sina godkännande till att den information som ges i anmälan kan användas/delas inom ESFs administration (tex mellan kansliet, kursledarna och medlemmarna i de olika kommitéerna) för att på ett möjligast smidigt sätt kunna genomföra verksamheten. 

Mera info om kurserna: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/seglingskurser/seglingskurser-for-juniorer

Huom!

- Tarkistathan tiedot alla ennen ilmoittautumista
- Suora verkkomaksu ilmoittautumisen yhteydessä (jäsenmaksu sisältyy heidän kohdalla jotka eivät vielä ole jäseniä)
- Osallistujien tulee olla / liittyä ESF jäseniksi, katso https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan (heidän, jotka eivät vielä ole jäseniä, tulee täyttää junioreiden sähköinen jäsenhakemus kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa https://esbosegelforening.fi/junioransokan )

- Tämän ilmoittautumisen myötä osallistujat ja heidän huoltajansa antavat suostumuksensa käyttää/jakaa ilmoittautumisessa annetut tiedot ESF:n hallinnon sisällä (esim. kanslian, kurssin vetäjien ja seuran eri komiteoiden jäsenten välillä), jotta mahdollisimman joustava toiminnan läpivieminen mahdollistuu.

Lisää infoa kursseista: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/seglingskurser/seglingskurser-for-juniorer 


 

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 19-06-2023 09:00
Till / Loppuu / End date 22-06-2023 16:00
Registration Start Date 15-12-2022
Max deltagare/osallistujia/participants 12
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 1
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 04-06-2023 23:55
Plats
Harrys Paviljong
Pentala
Harrys Paviljong
11