Rankinggruppen vår 2023

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig
- Direkt nätbetalning i samband med anmälningen
- Deltagarna bör vara/bli medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan (de som inte ännu är medlemmar bes att i samband med anmälningen till gruppen fylla i den elektroniska medlemsansökan för juniorer via länken: https://esbosegelforening.fi/junioransokan )

- I samband med den här anmälningen ger deltagarna och hens målsmän sina godkännande till att den information som ges i anmälan kan användas/delas inom ESFs administration (tex mellan kansliet, tränarna och medlemmarna i de olika kommitéerna) för att på ett möjligast smidigt sätt kunna genomföra verksamheten.

Jag är också medveten om ESFs Dataskyddsbeskrivning och om att mina (och/eller mitt barns) uppgifter kommer att behandlas i enlighet med den.

Mera info om grupperna: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/juniorverksamhet/traningsgrupper

Huom!

- Tarkistathan tiedot alla ennen ilmoittautumista
- Suora verkkomaksu ilmoittautumisen yhteydessä
- Osallistujien tulee olla / liittyä ESF jäseniksi, katso https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan (heidän, jotka eivät vielä ole jäseniä, tulee täyttää junioreiden sähköinen jäsenhakemus harjoitusryhmään ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa https://esbosegelforening.fi/junioransokan )

- Tämän ilmoittautumisen myötä osallistujat ja heidän huoltajansa antavat suostumuksensa käyttää/jakaa ilmoittautumisessa annetut tiedot ESF:n hallinnon sisällä (esim. kanslian, valmentajien ja seuran eri komiteoiden jäsenten välillä), jotta mahdollisimman joustava toiminnan läpivieminen mahdollistuu.

Olen myös tietoinen ESF:n tietosuojaselosteesta ja että minun (ja/tai lapseni) tietoja käsitellään sen mukaisesti.

Lisää infoa harjoitusryhmistä: https://esbosegelforening.fi/verksamhet/juniorverksamhet/traningsgrupper

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 02-05-2023 17:00
Till / Loppuu / End date 02-05-2023 20:00
Registration Start Date 28-02-2023
Max deltagare/osallistujia/participants 8
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 02-05-2023 23:55
Deltagaravgift / Osallistumismaksu / Attendance fee 285,00EUR
Plats
Harrys Paviljong
Pentala
Harrys Paviljong
285,00EUR 8