Hobbygruppen - gruppanmälan

OBS!

- Kontrollera uppgifterna nedan innan du anmäler dig

- Intresseanmälan till gruppen - ingen betalning i det här skedet

- De som anmält sig till gruppen får tilläggsinformation om evenemang och händelser an efter att de ordnas. Skild anmälan till varje evenemang och händelse

- Deltagarna bör vara medlemmar i ESF, se https://esbosegelforening.fi/esf/esbo-segelforening/medlemsansokan eller i annan förening under Segel- och Båtsport i Finland

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 01-06-2022
Till / Loppuu / End date 01-06-2022
Registration Start Date 21-09-2022
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 4
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 31-05-2023 23:55