Juniorevenemang

Nedan finns samliga evenemang som är öppna för anmälan. Du kan se mer information om evenemanget genom att klicka på dess titel.

Evenemang Startdatum/Aloituspäivä/Start date Max deltagare/osallistujia/participants Status
Vinterträning Regional 21-10-2019 16:00 8
  • Öppen/Auki/Open
Vinterträning Ranking 21-10-2019 16:00 8
  • Öppen/Auki/Open
Vinterträning Må/Kadett 23-10-2019 17:00 10
  • Öppen/Auki/Open
Meriturvadag för juniorer 19-04-2020 10:00 15
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!
Må-gruppen 2020 04-05-2020 17:00 10
  • Öppen/Auki/Open
Kadettgruppen 2020 04-05-2020 17:00 10
  • Öppen/Auki/Open
Regionalgruppen 2020 05-05-2020 17:00 10
  • Öppen/Auki/Open
Rankinggruppen 2020 05-05-2020 17:00 10
  • Öppen/Auki/Open
Seglingskurs D1 2020 01-06-2020 10:00 12
  • Öppen/Auki/Open
Lagseglingsklinik / Joukkuepurjehduskliniikka 01-06-2020 10:00 Obegränsad