Esbo Segelförening

Strandbastun - talko 29 april

Välkomna! Bastun och omgivningen snyggas upp!

19 mars 2017 började det! Daije borrar.

Daije och Lasse borrar

Släpa stock

släpa 18 mars

Dragtalko

Dragtalko 18 mars

Stefan och Daije släpar

Stefan o Daije släpar 18 mars

Bryggdelar på isen

Bryggdelar på isen 18 mars

Daije och borren

Daije och borren 19 mars

Bult genom hål

Daije o Göran 19 mars

Lasse med släggan

Lasse med släggan 19 mars

Fundamentet klart!

Fundamentet 19 mars

Bastun i bakgrunden

Bastu i bakgrunden

25 april 2017:

25 april