Medlemmar är välkomna att delta vid höstmötet som observatörer på distans via Zoom. Enligt ESF stadgar 9§ ”Vid föreningsmöten har varje personligen närvarande röstberättigad medlem en röst.” Under rådande lagar har föreningar inte skyldihet att arrangera årsmöten på distans för medlemmar.             Länk till Zoom

ESF-medlemmarna kallas till höstmöte fredagen den 26 november 2021 kl. 18:30 på Vikingaborg. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt utdelning av priser och utmärkelser.

Efter mötet presenterar Anton Eklund, Victor Mesterton och Lucas Karlemo sina äventyr i Nord Stream Race samt Sailing Champions League, varefter det blir middag!

Middagen består av ett stående bord med diverse delikatesser och kostar 30€ per person. Observera att dryck inte ingår i middagen utan det bör man hämta med sig. Anmälning och betalning för middagen bör göras här via hemsidan senast den 22.11. Endast middagen kräver anmälning.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Anmäl till middagen