Medlemmarna kallas till årsmöte onsdagen den 23 september 2020 kl. 18.00 i Amiralshamnen eller på distans via Zoom. På mötet behandlas de ärenden stadgarna föreskriver.

Vi önskar att så många som möjligt deltar virtuellt. Zoom länken publiceras på webbsidan före mötet.

De som deltar i person i Amiralshamnen skall anmäla sig till mötet via webbsidan senast den 22.9.2020. Ingen anmälning behövs om man deltar via Zoom.

Hjärtligt välkomna!
-Styrelse