Ändring i Seglingsföreskrifterna för Kölbåtar, nr. 1

Datum: 29.7.2020

2. REGLER och ANSVAR

Tillägg:

- KSR 52 gäller inte.
- En båt som använder autopilot bör vara beredd att hålla undan för båtar med rätt till väg, på samma sätt som vid manuell styrning!
- God utkik vid andvändning av autopilot är minst lika viktig som vid manuell styrning!
- Användning av el-vinschar är tillåtet.


Denna ändring är ikraft från och med onsdagen 29.7 till slutet av säsong 2020.

Kappseglingsreglerna 2017-2020:

52 HANDKRAFT
En båts stående rigg, löpande rigg, rundhult och rörliga skrovbihang får justeras och manövreras enbart med den kraft som
besättningen skapar.