Vi har idag fått rekommendationerna från Segel- och Båtsport i Finland (SBF) som gäller f.o.m. 1.6.  Rekommendationerna kan läsas här.

ESF kommer att ordna seglingskurs D1 och D2 men med vissa specialarrangemang. Vi återkommer till dessa specialarrangemang då vi har dem färdiga men tex kommer kursstorleken att begränsas till 10 deltagare/kurs. Vi informerar också om övrig juniorverksamhet i juni så fort vi framarbetat våra egna riktlinjer.

ESF Juniorteam