Välkommen på Manage2Sail utbildning lördagen 21.3 kl. 13-18 i Sello bibliotek. Manage2Sail har valts till Segling och Båtsport i Finlands officiella tävlingsarrangemangs platform och så gott som alla tävlingar idag använder det. Kom med och lär dig systemet både ur en seglares, men också ur en arrangörs synvinkel.

pdfInbjudan

Anmälning