Esbo Segelförening

Aktiva klasser inom ESF

Här kommer att presenteras klasser som är aktiva inom ESF: LYS, ORC, Laser, 606, 420, Optimist, Zoom, osv efter behov. Vi börjar med 606:

606-segling på ESF

606 är en aktiv klass på ESF sedan början av 2000-talet. I föreningen finns ett tiotal 606-båtar registrerade och deltar aktivt på föreningens Onsdagsseglingar.

ESF-seglare deltar också på nationell nivå och klassens FM brukar samla mycket erfarna och duktiga seglare.

Båten lämpar sig utmärkt för alla, allt från juniorer till äldre seglare som ännu vill hålla sig kvar i svängen. Den är lätt att segla och hantera, men har ändå allt som behövs för den vill söka toppfart och trim. I föreningens seglingar deltar seglare från alla kategorier och klassen är utmärkt om man vill lära sig mera. Mera om båten och aktivitet på andra håll finns på klassförbundets egna hemsidor, http://606.fi/ . Där finns mera information och också en köp/sälj-sida, samt linkar till svenska och danska förbund där klassen också är mycket aktiv.

I Amiralshamnen finns en kran och möjlighet till traileruppbevaring, och på Pentala finns ett begränsat antal bryggplatser speciellt för 606. Dessa reserveras mot avgift/säsong. I övrigt finns plats med bojförtöjning för gästande båtar.

Båtar från andra föreningar är välkomna att delta i föreningens onsdagsseglingar och det är önskvärt att anmäla sig via sidorna så arrangören får kännedom. För åtkomst till kran bör föreningen kontaktas på förhand. Mera information om seglingarna finns på

http://www.esbosegelforening.fi/kappseglingar/onsdagsseglingar

 

420

420-klassen är en utmärkt klass att byta till efter optimisten då båten både är teknisk och taktisk, men inte omöjlig att hålla på rätt köl. Tyvärr är klassen rätt utdöd i Norden, men i Europa och resten av världen är den en av de mest populära klasserna!

Klassen kräver mycket av seglaren men ger bra förutsättning för framtida klasser. 420 har rak anknytning till 470 och erbjuder dem som är intresserade av framtida OS-projekt bra möjlighet att redan i yngre år lära sig båten. Den tuffa internationella nivån och de tiotals regattor som hålls i Europa årligen ger seglarna möjlighet att testa sin nivå och ha en bra grund för framtiden.

Inom ESF har vi nu två båtlag som har börjat träna 420-segling:
420 Sailing team Tukiainen/Winqvist (Saara & Emmi)
Sailing Team Eklund (Jakob & Anton)

Bägge båtlagen har som plan att representera föreningen och Finland i internationella regattor under de kommande åren.

Följ gärna med lagen på deras facebooksidor så får du en bättre inblick i vad 420-segling är. I mån av möjlighet kan du också komma med oss ut och pröva på 420 segling!

Länk till flickornas lag

Länk till pojkarnas lag