Pentala

Harrys paviljong 12 Evenemang/Tapahtuma/Event

Sovstugorna 3 Evenemang/Tapahtuma/Event

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 23-05-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 23-05-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 01-02-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Paven, onsdagar på kvällen enligt överenskommelse med besiktningsman (HV-MF)

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 30-05-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 30-05-2018 19:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 30-05-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 30-05-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 08-02-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Paven, onsdagar på kvällen enligt överenskommelse med besiktningsman (HV-MF)

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 06-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 06-06-2018 19:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 06-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 06-06-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 15-02-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Paven, onsdagar på kvällen enligt överenskommelse med besiktningsman (HV-MF)

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 13-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 13-06-2018 19:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 13-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 13-06-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 22-02-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Paven, onsdagar på kvällen enligt överenskommelse med besiktningsman (HV-MF)

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 20-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 20-06-2018 19:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 20-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 20-06-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 01-03-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 27-06-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 27-06-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 08-03-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 04-07-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 04-07-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 15-03-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 11-07-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 11-07-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 22-03-2018 11:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 18-07-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 18-07-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 29-03-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 25-07-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 25-07-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 05-04-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 01-08-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 01-08-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 12-04-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 08-08-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 08-08-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 19-04-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 15-08-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 15-08-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 26-04-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 22-08-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 22-08-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 03-05-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 29-08-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 29-08-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 10-05-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Anmäl dig bara till första dagen - då är du anmäld till hela säsongen.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 05-09-2018 18:00
Till / Loppuu / End date 05-09-2018 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 17-05-2018 12:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen 

Anmälda

Orderbrev, bankarta etc.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 22-05-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 22-05-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 46 [Se anmälda]
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 11-09-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 29-05-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 29-05-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 18-09-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 05-06-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 05-06-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 25-09-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 12-06-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 12-06-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 02-10-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 19-06-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 19-06-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 1 [Se anmälda]
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 09-10-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 26-06-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 26-06-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 16-10-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 03-07-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 03-07-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 23-10-2019

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 04-07-2019 10:00
Till / Loppuu / End date 04-07-2019 18:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 10-07-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 10-07-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 29-10-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 17-07-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 17-07-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 05-11-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 24-07-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 24-07-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 12-11-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 31-07-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 31-07-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 19-11-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 07-08-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 07-08-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 26-11-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 14-08-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 14-08-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 03-12-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 21-08-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 21-08-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 10-12-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 28-08-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 28-08-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 17-12-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 04-09-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 04-09-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 24-12-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Du behöver anmäla dig bara en gång per säsong. Om du byter klass, seglar tex Laser Radial med annat nummer än Laser Standard är det bra att anmäla även detta.

Skriv ett streck (-) i de fält som inte gäller dig, t.ex. om båten saknar namn!

Link till anmälningen

Anmälda båtar

 

 

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 11-09-2019 18:00
Till / Loppuu / End date 11-09-2019 22:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 31-12-2019 23:00

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Privat Kräftskiva
Startdatum/Aloituspäivä/Start date 01-08-2020
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad

Skepparmöte för lättbåtar + 606 vid Paven kl. 11:00.

Anmälning endast på plats i samband med skepparmöte.

På skepparmötet bestäms exakt starttid och rundningshållet.

 

Efter Pentala Runt kan lunch köpas på restaurangen varefter Mamm- och Pappseglingen seglas.

 

Resultat

Optimist: 1. Oscar Campbell, 2. William Campbell

RS Feva: 1. Alexander Fellman/Albin Enoksson, 2. Kia Heimburger/Vera Enoksson

29er: 1. Assi Lindell/Ines Karlemo, 2. Benjamin Blom/Lovisa Diesen, NSC.* Richard Diesen/Basse Heimburger 

606: 1. Team Karlemo, 2. Team Blom, 3. Team Lemström, 4. Team Kolster, 5. Team Eriksson

 

*NSC = Did not sail the course

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 01-08-2021
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Startdatum/Aloituspäivä/Start date 01-06-2022
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 08-06-2022
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 0

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 14-06-2022 18:00
Till / Loppuu / End date 14-06-2022 21:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Startdatum/Aloituspäivä/Start date 15-06-2022
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 2 [Se anmälda]

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 22-06-2022
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 2 [Se anmälda]

Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 16-08-2022 18:00
Till / Loppuu / End date 16-08-2022 21:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Skolmästerskap i segling

Det traditionella skolmästerskapet i segling, dvs. högklassernas nationella seglingstävling, ordnas även i år på ESF i samarbete med Segling och Båtsport i Finland. Tävlingen kommer att seglas på korta banor med RS Feva-jollar. Också ESF-juniorer kommer att delta i mästerskapen. Mer info hittas HÄR.

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 16-09-2022 09:00
Till / Loppuu / End date 16-09-2022 16:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad