Styrelsemöte

Ifall föreningens medlemmar har ärenden de önskar att styrelsen tog upp under mötet bör de skickas åt styrelse(ät)esbosegelforening.fi eller privat till någon styrelsemedlem senast ett dygn före mötet.

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 17-01-2022 18:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Plats
Clara
Amiralshamnen, 02360 Esbo, Finland
Clara