Sjösättning 2

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 05-05-2018 07:00
Till / Loppuu / End date 05-05-2018 16:00
Registration Start Date 03-04-2018 18:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad
Anmälda / Ilmoittautuneita / Registered 16     [Se anmälda]
Sista anm.dag / Viimeinen ilm.päivä / Cut-off date 06-05-2018 20:00
Det går inte längre att anmäla sig men skicka ett mail och dubbelkolla ifall det finns någon lucka!