Nattvaktsbokningen öppnar på hemsidan

Nattvaktsbokningen öppnar klockan 12 på hemsidan. På grund av det osäkra läget med COVID-19 viruset hålls nattvaktsbokningen enbart via webbsidan, dvs. vi håller ingen förhandsbokning i hamnen. 

Om du inte har möjlighet att boka turen via webbsidan, får du framföra dina önskemål per telefon/email 29.3 kl. 14.

Varje medlem med bryggplats vaktar två gånger per sommar, medlemmar med två byggplatser vaktar tre gånger per sommar. 

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 29-03-2020 12:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad