Gamla mastskjulets UPPRÖJNINGS-TALKO

Välkommen på gamla mastskjulets uppröjningstalko till Amiralshamnen måndagen 12.9.2022, med start kl.18!

Gamla mastskjulet röjs upp och jollarnas vinterförvaringsplatser numreras, så att platserna sedan kan reserveras av intresserade medlemmar. Från och med hösten 2022 är jollarnas vinterförvaringsplatser avgiftsbelagda. Närmare information om reservering och betalning kommer inom kort till hemsidan, reserveringen kommer att ske elektroniskt via hemsidan och platserna fylls i anmälningsordning. Reserveringen kommer att öppnas på måndagen 19.9.2022 kl.11:00. 

Observera att allt som finns i gamla mastskjulet kommer att lyftas ut, och utrustning utan kontaktuppgifter lämnas ute. Alla de som eventuellt förvarar saker i gamla mastskjulet uppmanas vänligen reservera vinterförvaringsplats eller föra bort sina saker. Om det finns kvarlämnade saker utan kontaktuppgifter ännu 31.10.2022 så kan föreningen ta dem i eget bruk eller slänga bort dem.

 

Information

Startdatum/Aloituspäivä/Start date 12-09-2022 18:00
Till / Loppuu / End date 12-09-2022 21:00
Max deltagare/osallistujia/participants Obegränsad